Informatie cursusaanbod

Hieronder vindt u praktische informatie over het cursusaanbod van het MST.

Inschrijfgeld
Bij de start van elk seizoen betaalt u inschrijfgeld. Een seizoen duurt een half jaar, circa 18 lesweken. Voor dit inschrijfgeld kunt u gedurende een seizoen deelnemen aan één lesgroep. Wanneer u aan meerdere lesgroepen deelneemt, betaalt u voor elke extra lesgroep € 20,- als bijdrage aan de materiaalkosten. Gelieve met pin te betalen. Geld mag nooit een bezwaar zijn om mee te doen. Indien het inschrijfgeld voor u echt te hoog is, meld dat dan bij uw coördinator. Wanneer u als vrijwilliger werkt bij het MST, betaalt u enkel € 20,- per lesgroep als bijdrage aan de materiaalkosten.

Per 1 januari 2015 zijn de tarieven aangepast:

€ 50,- voor creatieve lessen
€ 100,- voor NT2 lessen (Nederlands als tweede taal)

Meedoenregeling
Minima kunnen gebruik maken van de Meedoenregeling. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, moet u bij inschrijving uw klantnummer meenemen. Tilburgse gezinnen met een inkomen tot ongeveer €1.825,- netto per maand of alleenstaande ouders met een netto inkomen tot ongeveer €1.642,- komen hiervoor in aanmerking.
Klik hier voor meer informatie over de Meedoenregeling  van de gemeente Tilburg.

(Her)inschrijfweek
Elk nieuwe seizoen begint met een (her)inschrijfweek. De data hiervan zijn te vinden in de seizoensplanning, die los verkrijgbaar is bij de receptie. Ook wanneer u al deelnemer bent, moet u zich opnieuw inschrijven. Wanneer u zich niet inschrijft in de daarvoor geplande week, wordt uw plek aan iemand op de wachtlijst gegeven. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Vakanties en planning
De seizoensplanning is los verkrijgbaar bij de receptie. Met de les planning houden we zoveel mogelijk de schoolvakanties aan. Het kan zijn dat uw docent gedurende het seizoen een keer uitvalt of dat u minder lessen hebt in verband met feestdagen. U krijgt dan géén reductie op het inschrijfgeld. Bij uitval buiten de vakanties wordt gezocht naar een vervanger. Dit is helaas niet altijd mogelijk.

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een cursus? Neem dan contact op via de contactpagina.