Organisatie

De organisatie van het MST bestaat uit een grote groep vrijwilligers, een team van medewerkers en de bestuursleden van het stichtingsbestuur.

Vrijwilligers

Het MST heeft vrijwilligers met allerlei achtergronden. Wie als vrijwilliger actief is, beweegt mee in allerlei groepen en verbanden. Samen redzaam zijn, daar draait het om. Vrijwilliger zijn bij het MST is een leuke en leerzame ervaring. Als je vrijwilligerswerk doet bij het MST ontwikkel je jezelf in een nieuwe sociale rol. Dat geldt voor iedereen, ongeacht achtergrond en opleiding. Met groep van circa 175 vrijwilligers zijn verrassende ontmoetingen gegarandeerd!

Het team

Het team van betaalde medewerkers bestaat uit 10 mensen. Een bekend gezicht voor iedereen die bij het MST komt is William Theuvenet, huismeester. Anne Zeegers, Bouke Kuurstra en Nadir Martinali werken in de huiskamer van het MST. Alle drie zijn opgeleid als maatschappelijk werker. Lydia Verhagen is theoloog en heeft ruime ervaring in persoonlijke begeleiding en groepswerk. Lydia is gespecialiseerd in presentiewerk. Je zult haar ook vaak in de huiskamer zien waar zij een aansturende rol heeft. Het educatieprogramma is in handen van Marieke van Geelen en Marianne Stoop. Hen kom je tegen bij de taalspreekuren of in de lessen van de MST-Taalschool. Nienke heeft bedrijfskunde gestudeerd en houdt als administrateur de financiën van het MST in het oog.  Bic Driessen en Rob van der Zwan zijn beiden theoloog en zijn respectievelijk beleidsmedewerker en directeur.

Het MST-bestuur

  •     Dhr. Eric van den Einden (Voorzitter)
  •     Mw. Marjo Frenk (bestuurslid)
  •     Dhr. Pieter van Mol (penningmeester)
  •     Mw. Bernie Spronk (secretaris)
  •     Mw. Paula Sukel (bestuurslid)

Adviseurs:

  •     fdnsc: Mw. Lies Alkemade
  •     msc: Dhr. Jan Jetse Bol

De betaalde krachten ontvangen salaris conform het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

Bestuursleden kunnen reiskosten declareren (€ 0,19 per km).

ANBI

MST | mensen in beeld houden is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneren

wilt u het MST sponsoren met een donatie? U kunt dit overmaken naar: IBAN: NL70RABO0112090249.

Alvast hartelijk dank!

KVK/RSIN
KVK: 41098151
RSIN: 800816250