Achtergrond

De missie Mensen in beeld houden, verschaft het MST bestaansrecht. Het MST is met dit doel in 1989 opgericht door twee religieuze congregaties: de MSC (Missionarissen van het Heilig Hart) en FDNSC (Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig hart). Het MST is schatplichtig aan de sociale traditie van deze twee congregaties. Mensen in beeld houden, betekent dat het MST op een stimulerende manier mensen in kwetsbare omstandigheden wil ondersteunen. Het MST begon met een paar kleine ruimtes in het Missiehuis van de MSC aan de Bredaseweg, verhuisde in 2007 naar het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan omdat eind 2012 ook weer achter zich te laten voor huisvesting bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring.