Organisatie

Vrijwilligers, het team van medewerkers en bestuursleden maken het MST mogelijk.
Hieronder meer over hen.

Vrijwilligers

Het MST heeft vrijwilligers met allerlei achtergronden. Wie als vrijwilliger actief is, beweegt mee in allerlei groepen en verbanden. Samen redzaam zijn, daar draait het om. Vrijwilligerswerk is bij ons vooral het je (willen) ontwikkelen in een nieuwe sociale rol. Veel minder gaat het om het uitvoeren van een niet-betaalde klus. Dat geldt voor iedereen, ongeacht achtergrond en opleiding. Vrijwilliger zijn bij het MST is een leuke en leerzame ervaring. Met groep van circa 175 vrijwilligers zijn verrassende ontmoetingen gegarandeerd!

Het team

Het team van betaalde medewerkers bestaat uit 11 mensen. Een bekend gezicht voor iedereen die bij het MST komt is William Theuvenet, huismeester. Anne Zeegers, Bouke Kuurstra en Nadir Martinali werken in de huiskamer van het MST te vinden. Alle drie opgeleid als maatschappelijk werker. Je kunt hen altijd aanspreken. Lydia Verhagen is theoloog en heeft ruime ervaring in persoonlijke begeleiding en groepswerk. Lydia is gespecialiseerd in presentiewerk. Je zult haar ook vaak in de huiskamer zien waar zij een aansturende rol heeft. Wekelijks organiseert zij de verhalenkamer. Het educatieprogramma is in handen van Hans Poort, Marieke van Geelen en Marianne Stoop. Hen kom je tegen bij de taalspreekuren of in de lessen van de MST-Taalschool. Hun opleiding varieert van conservatorium, tot communicatie en vormgeving. Samen hebben zij een enorme kennis en ervaring opgebouwd rondom NT2-onderwijs.

Nienke heeft bedrijfskunde gestudeerd en houdt als administrateur de financiën van het MST in het oog.  Bic Driessen en Rob van der Zwan zijn beiden theoloog en zijn respectievelijk beleidsmedewerker en directeur.

 

Team medewerkers

MST-Bestuur

  • Dhr. Eric van den Einden (Voorzitter)
  • Mw. Marjo Frenk (bestuurslid)
  • Dhr. Pieter van Mol (penningmeester)
  • Mw. Bernie Spronk (secretaris)
  • Mw. Paula Sukel (bestuurslid)
  • Adviseurs
  • fdnsc: Mw. Lies Alkemade
  • msc: Dhr. Jan Jetse Bol

De betaalde krachten ontvangen salaris conform het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

Bestuursleden kunnen reiskosten declareren (€ 0,19 per km).

MST | mensen in beeld houden is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Doneren

wilt u het MST sponsoren met een donatie? U kunt dit overmaken naar: IBAN: NL70RABO0112090249. 

Alvast hartelijk dank!

KVK/RSIN
KVK: 41098151
RSIN: 800816250

Publicaties

Hieronder staan de jaarbeelden en jaarrekeningen van de afgelopen jaren(2016- 2019):