Onderzoek gezinsmigranten

Love without borders

Onderzoek naar Inburgering en integratie van gezinsmigranten in Nederland

Nadir Martinali heeft onlangs een onderzoek afgerond in het kader van haar afstuderen aan de opleiding aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch over het thema ‘inburgeren en integratie van gezinsmigranten in Tilburg’.

Aanleiding voor het onderzoek is dat het MST constateerde dat meer dan 100 mensen in Tilburg problemen hebben met inburgeren en daardoor in de maatschappelijke problemen komen. Het niet op tijd voldoen aan de inburgeringsplicht heeft consequenties voor de gezinsmigrant. Mensen kunnen een boete krijgen van € 1250,00, uiteindelijk kan het ook betekenen dat hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken. 

Klik op de onderstaande tittel link voor het hele artikel en de conclusies er op.