Het MST

Het MST is een dienstverlenende organisatie waar ontmoeting centraal staat. Een stedelijk centrum voor educatie, ondersteuning en ontmoeting: informeel, laagdrempelig en gastvrij.
Dichtbij het centrum van Tilburg is het een plek waar iedereen welkom is. In het bijzonder ook die mensen die zich op andere plaatsen minder thuis voelen. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Een duurzaam maatschappelijk experiment
Het MST werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht door twee Tilburgse congregaties: de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van O.L.V. van het Heilig Hart (FDNSC). Een aarzelend begin groeide uit tot een uniek centrum waarin men de hartslag van de Tilburgse samenleving voelt. Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger: een sociaal knooppunt waar vrijwilligers, cursisten, cliënten en passanten met uiteenlopende leefwerelden elkaar dagelijks treffen.
Tilburgers leggen vanuit verschillen motieven ‘aan’ bij deze aanlegsteiger. Sommigen komen iets ‘halen’ (kennis, advies, hulp, gezelschap, aanspraak); anderen komen iets ‘brengen’ (inzet, kennis, vaardigheden). Het MST heeft zich bewezen als een duurzaam maatschappelijk ‘experiment’ dat altijd verrast, inspireert en waar bemoediging vanuit gaat.

Maatschappelijke dienstverlening
Het MST is een laagdrempelige stedelijke voorziening, een vrijwilligerscentrum voor maatschappelijke dienstverlening. De activiteiten van het MST bestrijken verscheidene werkgebieden, die met elkaar verbonden zijn door één doelstelling: het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun streven naar een beter sociaal perspectief.

Vrijwilligers
Alle activiteiten binnen het MST worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zij verzorgen de lessen, maken de huiskamer tot een prettige plek en helpen bij allerlei organisatorische zaken. Vrijwilligers hebben een sleutelrol bij het MST, maar het centrum is meer dan een organisatie die burgers vrijwilligerswerk aanbiedt. Het MST wil op een stimulerende manier mensen die in kwetsbare omstandigheden verkeren ondersteunen.  Het MST heeft de beschikking over een team van professionals. Zij zetten hun expertise in om samen met de vrijwilligers maatschappelijke dienstverlening te realiseren op het terrein van educatie, ondersteuning en ontmoeting.
De dagelijkse leiding is in handen van Rob van der Zwan.

Bezielde aanwezigheid
In het MST leeft een sterk besef dat materiële hulp en praktische ondersteuning niet altijd toereikend zijn om problemen van mensen op te lossen. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht zijn minstens zo belangrijk om mensen te bemoedigen. Het MST streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse samenleving. Betrokken vrijwilligers hebben een sleutelrol en geven de bezielde aanwezig van het MST in de Tilburg daadwerkelijk vorm.