Mededeling
In verband met coronacrisis is het MST gesloten voor vrijwilligers en bezoekers. Hou de nieuwsbrief van het MST in de gaten voor meer informatie.

Gastvrijheid

Het MST maakt werk van gastvrijheid. Gastvrij zijn voor iedereen die het centrum binnenkomt, is een belangrijke waarde van het MST. Gastvrijheid zorgt ervoor dat de gast zich niet alleen welkom voelt, maar zich ook gezien voelt. Het gaat erom dat iemand zonder aanziens des persoons gekend wordt door oprechte aandacht. Dat is verrassend en plezierig om mee te maken. Gastvrijheid veronderstelt een cultuur van welwillendheid. Gastvrijheid bestaat bij de gratie van een open sfeer waarin mensen elkaar iets gunnen, elkaar niet voortdurend de maat nemen of elkaar negeren. Gastvrijheid is een kwaliteit die een organisatie iets extra’s geeft. Gastvrijheid ontstaat niet vanzelf, maar vraagt een inspanning van de organisatie en de mensen die bij de organisatie actief zijn. Gastvrijheid speelt een belangrijke rol in alle afdelingen van het MST, niet alleen in de Huiskamer.

 

 

Huiskamer

 

In de huiskamer van het MST zie je gastvrijheid in bedrijf. Het is een komen en gaan van mensen. Voor velen van hen is het de plaats voor een pauzemoment in hun activiteiten, als cursist of als vrijwilliger. Voor anderen is het de plaats voor een rustmoment in een ingewikkeld leven. Ze drinken een kop koffie of thee, maken een praatje of doen dat juist niet. Het aantal koppen koffie en thee schommelt jaarlijks rond de honderdduizend, dit geeft een indruk van hoe intensief er gebruik gemaakt wordt van die huiskamer.

 

 

De huiskamer als vindplaats

 

De huiskamer is een ‘vindplaats’ van kwetsbare burgers. Huiskamers zoals die van het MST zijn cruciaal voor het in contact blijven met kwetsbare burgers. In de huiskamer komen mensen binnen die grote moeite hebben om maatschappelijk overeind te blijven. Huiskamers zijn voor hen een stap om ook hun bestaan leefbaar te houden.

 

 

Gasthuis

 

Het Gasthuis is nauw met de huiskamer verbonden. Het Gasthuis combineert gastvrijheid met ondersteuning en dienstverlening. Vanuit het Gasthuis worden trainingen voor vrijwilligers georganiseerd, waarin aandacht is voor specifieke aspecten van gastvrijheid of specifieke, moeilijk benaderbare, doelgroepen.

 

 

Inclusieve gastvrijheid

 

Inclusieve gastvrijheid is de kunst om aan te sluiten bij moeilijk benaderbare doelgroepen. Het gaat om mensen met persoonlijke, sociale, psychiatrische problemen of een combinatie daarvan. Mensen die veelal in de overlevingsstand staan. Om ook voor hen een gastvrije plek te kunnen zijn – zonder de gastvrijheid voor anderen op het spel te zetten – is het van belang dat er ruimte is voor de weerbarstigheid van deze ‘overlevers’, maar ook dat er een huisstijl van gastvrijheid en respect is. Het vraagt goedgetrainde en gemotiveerde vrijwilligers die er zich van bewust zijn dat ‘inclusieve gastvrijheid’ meer omvat dan gezelligheid organiseren voor een klein groepje bekenden. Zij zijn in staat ‘buitenstaanders’ te benaderen en erbij te betrekken. Deze vrijwilligers zijn verder onopvallend aanwezig, dienstverlenend, verwijzend, duidelijk, vriendelijk en preventief. Zij begrijpen wat crisissituaties met mensen kunnen doen. Zij kunnen ruimte bieden aan mensen, maar ook grenzen stellen zonder dat het respect voor mensen teniet wordt gedaan.

Sluit Menu