[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Voorlezen”]

Cursusaanbod

Klik op een onderwerp waar je meer over wilt weten:

Algemene informatie

Inschrijfgeld

Bij de start van elk seizoen betaal je inschrijfgeld. Een seizoen duurt een half jaar, circa 18 lesweken. Voor dit inschrijfgeld kun je gedurende een seizoen deelnemen aan één lesgroep. Wanneer je aan meerdere lesgroepen deelneemt, betaal je voor elke extra lesgroep € 20,- als bijdrage aan de materiaalkosten.
Geld mag nooit een bezwaar zijn om mee te kunnen doen. Als voor jou het inschrijfgeld echt te hoog is, meld dat dan bij de coördinator.
Wanneer je als vrijwilliger werkt bij het MST betaal je enkel € 20,- per lesgroep als bijdrage aan de materiaalkosten.

De tarieven voor het schooljaar 2019/2020 zijn:

  • € 100,- voor NT2 lessen
    (Nederlands als tweede taal)
  • € 75,- voor computerlessen
  • € 50,- voor creatieve lessen

Bij het MST kun je ook met pin betalen.

 

Meedoenregeling

Minima kunnen gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.
Wanneer je hier gebruik van wilt maken, moet je bij inschrijving je klantnummer meenemen.

Voor meer informatie over de Meedoenregeling zie de website van de gemeente Tilburg.

(Her)inschrijfweek
Elk nieuwe seizoen begint met een (her)inschrijfweek. De data hiervan zijn te vinden in de seizoensplanning, die verkrijgbaar is bij de receptie. Ook wanneer je al deelnemer bent, moet je je opnieuw inschrijven. Wanneer je je niet inschrijft in de daarvoor geplande week, schuift je plek door naar iemand op de wachtlijst. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Vakanties en planning
De seizoensplanning is verkrijgbaar bij de receptie. Met de lesplanning houden we zoveel mogelijk de schoolvakanties aan. Het kan zijn dat de docent gedurende het seizoen een keer uitvalt of dat er minder lessen zijn in verband met feestdagen. Je krijgt dan géén reductie op het inschrijfgeld. Bij uitval buiten de vakanties wordt gezocht naar een vervanger. Dit is helaas niet altijd mogelijk.

Bent je geïnteresseerd in het volgen van een cursus? Neem dan contact op via de contactpagina.