ANBI

MST | mensen in beeld houden is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneren | wilt u het MST sponsoren met een donatie? U kunt dit overmaken naar: IBAN: NL70RABO0112090249. 
Alvast hartelijk dank!

KVK/RSIN
KVK: 41098151
RSIN: 800816250

MST-bestuur
Voorzitter: Dhr. Eric van den Einden
Secretaris: Mw. Bernie Spronk

Penningmeester: Dhr. Pieter van Mol
Bestuurslid: Mw. Patrizia Marcucci
Bestuurslid: Mw. Marjo Frenk

Adviseurs
fdnsc: Mw. Lies Alkemade
msc: Dhr. Jan Jetse Bol

De betaalde krachten ontvangen salaris conform het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

Bestuursleden kunnen reiskosten declareren (€ 0,19 per km). De secretaris van bestuur ontvangt een kleine bijdrage aan vacatiegeld.

Actueel verslag

Jaarrekening 2018

Jaarbericht 2018