Meedoen en sociale stijging (Menss)

Het MST is betrokken bij het gemeentelijke programma Meedoen en sociale stijging (Menss). Het programma beoogt het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties middels trajecten op de domeinen: Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), Maatschappelijke Participatie (MP) en Sociaal Netwerk (SN). De trajecten zorgen ervoor dat deelnemers gebruik maken van het aanbod van reguliere instellingen, daarnaast kunnen deelnemers stappen maken richting (vrijwilligers)werk en opleiding. Tilburgers worden benaderd, geïnformeerd, gestimuleerd en geadviseerd.
Er worden passende trajecten aangeboden die deelnemers daadwerkelijk verder op weg helpen om actief mee te doen in de samenleving.
Menss wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Tilburgse partners als Feniks – Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, De Krachtcentrale 013 en ContourdeTwern.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bic Driessen of Anne Zeegers via de contactpagina.