Gasthuis

Het Gasthuis is nauw met de huiskamer verbonden. Het Gasthuis combineert gastvrijheid met ondersteuning en dienstverlening. Mensen kunnen er terecht met allerlei vragen en problemen rondom uitkering, schulden, verblijfsvergunning, opleiding, belastingen, gezin en dergelijke. Veel concrete problemen worden opgelost door gasthuisvrijwilligers, veelal door bemiddeling naar allerlei instanties of hulpverleners.

Bezoekers zijn vaak stadsnomaden, de maatschappelijk daklozen: mensen die wel een dak boven het hoofd hebben, maar niet lijken te bestaan in de bureaucratie of daarin zijn ‘zoekgeraakt’.
Het Gasthuis-concept is gebaseerd op een getrapte vorm van ondersteuning met oplopende intensiteit: van ontmoetingswerk naar spreekuurwerk tot en met intensieve begeleiding. Oplopende intensiteit gaat gepaard met oplopende complexiteit. Bij de uitvoering van het gasthuis worden in het ontmoetingswerk en spreekuurwerk vrijwilligers opgeleid en ingezet. De intensieve begeleiding van cliënten ligt in handen van professionals.

Heb je hulp of advies nodig? Kom dan naar het Gasthuisspreekuur:

Maandag                13:00 uur tot 15:00 uur
Dinsdag                  13:00 uur tot 15:30 uur
Donderdag             13:00 uur tot 15:30 uur