Participatie en ondersteuning

Het MST heeft ruime ervaring met het ondersteunen van mensen in kwetsbare omstandigheden: minima, migranten, vluchtelingen, ex-AMV’ers, maar ook Roma en Oost-Europeanen.
Veelal gebeurt in samenwerking met collega-instellingen. Het MST was onder andere betrokken bij sociale activering, de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-AMV’ers) en de begeleiding van vluchtelingen. Zo is er expertise opgebouwd rondom de complexe problemen waar mensen mee te maken hebben alsook rondom de mogelijkheden die instanties bieden iets aan die complexe problemen te doen. Deze expertise vormt het fundament van het huidige ondersteuningsaanbod dat vorm krijgt in het Gasthuis en in het programma Meedoen en sociale stijging (Menss). Ondersteuning en dienstverlening wordt uitgevoerd door teams van vrijwilligers, aangestuurd door professionals. Op jaarbasis worden 400 mensen ondersteund.

Interventie en presentie
Hulpverlening aan mensen wordt in vaktermen aangeduid met het begrip ‘interventie’: samen handelen met de cliënt in het belang van de cliënt. Bij het MST berust interventie op de volgende uitgangspunten.
Empowerment: de interventie is gericht op het ondersteunen, versterken en bemoedigen van de cliënt.
Present zijn is daarnaast van belang. Het gaat daarbij om meelopen en meebewegen in de levens van mensen, soms voor langere tijd. Kennis hebben van hun problemen én weet hebben van hun dromen, belangen en dilemma’s. Hoe mensen hun mogelijkheden en problemen zelf begrijpen en zelf duiden, doet ertoe.
Door alles heen speelt het afwegen van nabijheid en distantie. Present zijn is ook distantie houden.
Presentie gaat over betrokken zijn, over toegankelijk zijn en over vriendelijk zijn.
De presentiewerker is zich er van bewust dat zijn/haar aanwezigheid in het leven van een cliënt er toe doet maar er nooit alles toe doet.
Coaching: empowerment draait om bemoediging. Het krijgt vorm in het coachen van de mogelijkheden en de verwachtingen van de cliënt, het meedenken en meeleven bij het schakelen tussen dromen en soms zeer complexe belangen en dilemma’s.
Omgangsregeling naast oplossing: interventies leiden niet altijd tot oplossingen van problemen van cliënten. Het komen tot een ‘omgangsregeling’ (‘uithouden’) met een probleem is een even realistisch als nastrevenswaardig doel van een interventie.