MST-Taalschool

MST-Taalschool
De MST-Taalschool, voorheen MST Taalhuis, bestaat al 15 jaar en heeft een samenhangend leeraanbod van alle leerniveaus (van Alfa A t/m Staatsexamen ll). Deze structuur weerspiegelt een reguliere onderwijssetting waarbij er voldoende ruimte is voor maatwerk en flexibiliteit.

Het aanbod is gesplitst in twee stromen:
– De leerstroom; bedoeld voor mensen die een vorm van voortgezet onderwijs hebben gevolgd. In deze stroom is er veel aandacht voor grammatica en wordt toegewerkt naar het beheersen van de taal op tenminste B1-niveau.
– De participatiestroom; is gericht op mensen die weinig tot geen scholing hebben gehad. Praktisch taalgebruik om zelfredzaamheid te bevorderen, staat centraal.

Kwaliteitscertificaat Non-Formeel Leren
Het MST is als eerste instelling in Nederland in het bezit van het Kwaliteitscertificaat Non-Formeel Leren dat is gelanceerd door de Stichting Lezen & Schrijven en de Stichting Blik op Werk.

Spreekuur MST-Taalschool
Voor vragen over de taallessen kunt u terecht op het spreekuur.
Dinsdag              11:00 – 13:00
Woensdag          12:00 – 14:00
Donderdag         13:00 – 15:00

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Poort via het contactformulier.