Non-formele educatie

De educatieve activiteiten van het MST zijn geconcentreerd in de pijler Non-formele educatie. Het MST verzorgt non-formele educatie met de inzet van vrijwilligers. Jaarlijks maken daar ruim 700 cursisten gebruik van. De meeste cursisten komen uit Tilburg; daarnaast heeft het MST een bescheiden regiofunctie. Het grootste deel van de cursisten volgt Nederlandse les op de MST-Taalschool. Daarnaast is er een digitaal aanbod en een creatief aanbod (tekenen en schilderen, naailessen).

Het MST verzorgt onderwijs aan Tilburgers met een taalvraag, een digitale vraag of een vraag omtrent basisvaardigheden. Het doel is om mensen in sociale processen te betrekken en competenties te laten ontwikkelen, waardoor ze beter in staat zijn om regie te voeren over hun eigen leven en succesvol deel te nemen aan de samenleving. Dat kan binnen de taal- en computercursussen, de Hobbyclub, De Creatieve Brug, Naailes en bij het Tekenen en Schilderen.