Activiteiten

Binnen het MST worden verschillende activiteiten georganiseerd. Deze zijn onder te verdelen in de volgende drie pijlers!

Gastvrijheid. In deze pijler staat het ontmoeten centraal.
Informeel leren. De voornaamste doelstelling van deze pijler is het aanleren van vaardigheden op een laagdrempelige en ontspannen manier.
Participatie en ondersteuning. Een aantal hulp- en dienstverleners vormt de kern van deze pijler. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met vragen rondom sociale zekerheden en asielprocedures