Over ons

Doelstelling
Doelstelling van het MST is het ondersteunen van en het geven van dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities waarbij mede wordt uitgegaan van de religieuze traditie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (hierna te noemen FDNSC) en de Missionarissen van het Heilig Hart (hierna te noemen MSC) waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Werkwijze
Bij het MST is er afwisselend een dimensie van dienstverlening, ondersteuning, educatie en ontmoeting aan de orde. Naast praktische ondersteuning is persoonlijke betrokkenheid bij mensen minstens zo belangrijk. Het MST streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse samenleving. Het MST is hierin schatplichtig aan de sociale traditie van de twee religieuze congregaties (MSC en FDNSC) die het MST eind jaren tachtig hebben opgericht.

Beleid
Mensen in beeld houden, is kortweg de missie van het MST. Het begint met het organiseren van een sociale omgeving waarin mensen in ‘processen’ betrokken worden. Voor velen een niet te onderschatten ervaring en beleving. Het MST wil mensen ten dienste zijn, waar nodig ondersteunen en bemoedigen. Zij doet dat met de inzet van vrijwilligers, in een informele sfeer, een beetje onconventioneel en doorgaans opgewekt.

Makelaar van sociale kansen
Het MST organiseert educatie zonder dat het daarmee een onderwijsinstelling is. Het MST organiseert hulpverlening en ondersteuning, maar is geen hulpverleningsinstelling. Het MST activeert mensen, maar is geen re-integratiebedrijf. Er is afwisselend een dimensie van hulpverlening, ondersteuning, educatie en ontmoeting aan de orde. Al naargelang wat mensen nodig hebben om vooruit te komen. Op geheel eigen manier makelt het MST sociale kansen voor mensen in de Tilburgse samenleving.

Materiële hulp en praktische ondersteuning zijn niet altijd toereikend om problemen op te lossen. Persoonlijke betrokkenheid is minstens zo belangrijk om mensen te bemoedigen. Het MST streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse samenleving. Ze is hierin schatplichtig aan de traditie van de twee religieuze congregaties (MSC en FDNSC) die het MST eind jaren tachtig hebben opgericht. Betrokken vrijwilligers hebben een sleutelrol. Zij geven de bezielde aanwezigheid van het MST in Tilburg daadwerkelijk vorm.

Drie pijlers
De activiteiten van het MST zijn in drie pijlers georganiseerd: Non-formele educatie (I), Gastvrijheid (II) en Participatie en Ondersteuning (III).
De namen typeren de onderliggende activiteiten. Daarnaast is er een balie en secretariaat.

Het MST wordt wekelijks druk bezocht. Jaarlijks doen er meer dan duizend mensen mee aan cursussen en activiteiten. Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 160; het aantal nationaliteiten bedraagt ruim 90.

Het MST werkt samen met talloze instellingen in Tilburg. Het MST is mede-uitvoerder van het programma van de Gemeente Tilburg ‘Meedoen en sociale stijging’.